Goudsesingel 68, 3011 KD Rotterdam

Schakel tussen vraag en antwoord

Mediad

Mediad is al bijna 40 jaar een full service (beleids)onderzoeksbureau gespecialiseerd in het uitvoeren van veldwerk.

Onze diensten

Aan de hand van een probleemstelling het gehele onderzoek uitvoeren.

Onderzoek

Aan de hand van een probleemstelling het gehele onderzoek uitvoeren.

Dataverzameling

Mediad voert vaak de dataverzameling uit.

Rapportage

Als u een dataset heeft en Mediad wil inzetten om de analyse en rapportage uit te voeren.

Vragenlijsten

Vraag Mediad om te ondersteunen bij het construeren van een vragenlijst

VRAGEN STELLEN IS ONS VAK, LUISTEREN IS ONZE HOUDING.

Ons uitgangspunt is de goede dingen doen en de goede dingen goed doen. Mediad is een meedenker en neemt een luisterende houding aan. Door vragen te stellen en naar wensen te luisteren, zijn wij een sparringpartner die samen met de opdrachtgever het juiste traject aflegt of het nu gaat om onderzoek of om dataverzameling. Daarbij is Mediad flexibel en wordt de nadruk gelegd op maatwerk en kwaliteit. Alleen op deze manier kunnen wij op een goede manier de goede dingen goed doen.

Closeup Of Happy Telephone Operators In A Row

Waarom Mediad ?

Opzet

Mediad kan, in samenspraak met de opdrachtgever, een cruciale, kwalitatieve vragenlijst voor onderzoek opstellen of beoordelen.

Vragenlijst

Een kwalitatieve vragenlijst is cruciaal voor onderzoek; Mediad kan er een creëren of feedback geven op een bestaande, in samenwerking met de opdrachtgever.

Dataverzameling

Mediad verzamelt data via diverse, op het project afgestemde methoden, inclusief Mixed-Mode.

Rapportage

Mediad levert maatwerk analyse en rapportage, variërend van opgeschoonde data tot volledige rapporten met aanbevelingen en conclusies, afgestemd op uw behoeften.

Werkwijze

Een onderzoek bestaat uit verschillende fasen. Deze fasen moeten als puzzelstukken in elkaar passen. Mediad beheerst elk puzzelstuk van het onderzoeksproces. U als opdrachtgever bepaalt waar onze expertise gewenst is. Elk project start dan ook met een inventarisatie van uw behoefte.
Sommige van onze opdrachtgevers leveren alleen een probleemstelling aan en vragen ons het gehele onderzoek uit te voeren. Anderen vragen Mediad hen te ondersteunen bij het construeren van een vragenlijst of bij het ontwikkelen van een benaderingsstrategie. Soms hoeven wij alleen de dataverzameling te verzorgen. Ook komt het voor dat een opdrachtgever een dataset heeft en Mediad inzet om de analyse en rapportage uit te voeren.
Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening voor één of twee puzzelstukjes van uw onderzoeksvraagstuk, dan is dat bij ons dus geen probleem. Onze dienstverlening is modulair opgebouwd en wordt altijd afgestemd op uw behoefte. Als Mediad delen van het onderzoeksproces voor u verzorgt, zullen wij altijd waken voor de passendheid van de puzzel.

Wij werken voor