Visie

Mediad is in januari 1985 door Jan Lasker opgericht als communicatieonderzoeksbureau. Met de oprichting van Mediad dacht hij een bijdrage te leveren aan de beantwoording van de vele maatschappelijke vraagstukken die in de jaren tachtig de gemoederen bezighielden. In zijn visie was en is communicatie het sleutelwoord bij dergelijke vraagstukken.

Ons uitgangspunt is de goede dingen doen en de goede dingen goed doen. Mediad is een meedenker en neemt een luisterende houding aan. Door vragen te stellen en naar wensen te luisteren, zijn wij een sparringpartner die samen met de opdrachtgever het juiste traject aflegt of het nu gaat om onderzoek of om dataverzameling. Daarbij is Mediad flexibel en wordt de nadruk gelegd op maatwerk en kwaliteit. Alleen op deze manier kunnen wij op een goede manier de goede dingen goed doen.

Bij de oprichting van Mediad stond het communicatieonderzoek centraal. Inmiddels zijn onze activiteiten uitgebreid. Wij zijn ook op andere onderzoeksterreinen actief en zijn gespecialiseerd in de uitvoering van dataverzamelingsprojecten. Toch blijft communicatie een kernbegrip in alle activiteiten. Wij zijn van mening dat communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een zeer bepalende factor is voor het welslagen van onderzoek en dataverzameling. Zonder communicatie is er geen mogelijkheid om de goede dingen te doen, laat staan om ze op een goede manier te doen.

Reacties zijn gesloten.