Geschiedenis

Mediad is in januari 1985 door Jan Lasker opgericht als communicatieonderzoeksbureau. Met de oprichting van Mediad dacht hij een bijdrage te leveren aan de beantwoording van de vele maatschappelijke vraagstukken die in de jaren tachtig de gemoederen bezighielden. In zijn visie was en is communicatie het sleutelwoord bij dergelijke vraagstukken. In de loop der tijd zijn onze onderzoeksactiviteiten uitgebreid en is Mediad ook op andere beleidsterreinen actief.

Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is vanaf de oprichting van Mediad de dataverzameling geweest. Wij zijn van mening dat dataverzameling een specialisme is en nooit de sluitpost mag zijn van een onderzoek. Vanaf het begin heeft Mediad voor de door haar uitgevoerde onderzoeken de dataverzameling in eigen beheer uitgevoerd. Vanaf begin jaren negentig is Mediad veelvuldig benaderd door andere onderzoeksbureaus met het verzoek voor hen dataverzameling te verzorgen. Dit heeft ons eind jaren negentig ertoe gebracht de activiteiten in twee businessunits onder te brengen. De onderzoeksactiviteiten zijn ondergebracht bij Mediad Onderzoek & Advies. Alle diensten met betrekking tot dataverzameling zijn geclusterd in Mediad Data. Beide bedrijfsonderdelen zijn nauw met elkaar verweven. Dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt op de scheidslijn tussen de beide bedrijfsunits.

Mediad werkt bij onderzoeksprojecten regelmatig samen met andere onderzoeksbureaus. Door gebruik te maken van elkaars expertise kan beter antwoord worden gegeven op voorliggende onderzoeksvraagstukken. Samenwerking met andere onderzoeksbureaus heeft in 2008 geleid tot de overname van Bureau Onderzoek Op Maat (BOOM).

Reacties zijn gesloten.