Privacy

Mediad onderschrijft de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van persoonlijke gegevens. Wij garanderen de anonimiteit van respondenten en behandelen persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk.

Mediad is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA, brancheorganisatie voor onderzoeksbureaus). Leden van de MOA houden zich bij het uitvoeren van onderzoek aan de internationale ESOMAR/ICC gedragscode voor markt- en opinieonderzoek en aan de nationale Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze laatste gedragscode is door het College Bescherming Persoonsgegevens geaccordeerd.

In de gedragscodes zijn ethische en zakelijke basisprincipes voor de uitvoering van onderzoek vastgelegd, zoals:

  • de rechten van de respondent
  • de waarborg van de anonimiteit van de respondent
  • de beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker
  • de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.

Daarnaast verbiedt de gedragscodes elke vorm van verkoop. Onderzoek verzamelt meningen van personen. Deze gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Er vindt geen koppeling plaats tussen de gegeven antwoorden en de persoonlijke gegevens van de respondent. Opdrachtgevers krijgen alleen de beschikking over de data van alle ondervraagde personen tezamen. Door deze werkwijze is het vrijwel onmogelijk om persoonlijke informatie te achterhalen. Daarnaast worden na afloop van een onderzoek alle persoonlijke gegevens vernietigd.

Meer informatie over de MOA en de gedragscodes vindt u op de website van de MOA: www.moaweb.nl.

Reacties zijn gesloten.