Werkwijze

Een onderzoek bestaat uit verschillende fasen. Deze fasen moeten als puzzelstukken in elkaar passen. Mediad beheerst elk puzzelstuk van het onderzoeksproces. U als opdrachtgever bepaalt waar onze expertise gewenst is. Elk project start dan ook met een inventarisatie van uw behoefte.

Sommige van onze opdrachtgevers leveren alleen een probleemstelling aan en vragen ons het gehele onderzoek uit te voeren. Anderen vragen Mediad hen te ondersteunen bij het construeren van een vragenlijst of bij het ontwikkelen van een benaderingsstrategie. Soms hoeven wij alleen de dataverzameling te verzorgen. Ook komt het voor dat een opdrachtgever een dataset heeft en Mediad inzet om de analyse en rapportage uit te voeren.

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening voor één of twee puzzelstukjes van uw onderzoeksvraagstuk, dan is dat bij ons dus geen probleem. Onze dienstverlening is modulair opgebouwd en wordt altijd afgestemd op uw behoefte. Als Mediad delen van het onderzoeksproces voor u verzorgt, zullen wij altijd waken voor de passendheid van de puzzel.

Reacties zijn gesloten.

Het onderzoeksproces start met het uitwerken van een onderzoeksopzet. Welke vragen moeten worden beantwoord? Wie is de doelgroep? Welke methode of combinatie methoden van dataverzameling is geschikt? Het vaststellen van de onderzoeksopzet wordt in nauw overleg met de opdrachtgever gedaan en wordt uitgewerkt in een offerte waarin onze werkzaamheden worden omschreven.
Het laatste stukje van de puzzel is de analyse en rapportage van de resultaten. Ook hier is sprake van maatwerk en wordt de rapportage afgestemd op uw behoefte. Heeft u alleen behoefte aan een geschoond databestand? Dan verzorgen wij dat. Wenst u een tabellenboek met rechte tellingen en kruistabellen? Wij verzorgen het. Of gaan uw gedachten uit naar een compleet rapport met daarin aanbevelingen en conclusies? Ook die optie voeren wij graag voor u uit.
Een goede vragenlijst is de basis van het onderzoek. Zonder goede en duidelijke vragen, zal er geen antwoord komen op uw onderzoeksvragen. Mediad kan zelf een vragenlijst opstellen in overleg met de opdrachtgever. Wij kunnen ook advies geven over een reeds opgestelde vragenlijst.
De volgende stap in het onderzoeksproces is de dataverzameling. Mediad heeft ervaring met verschillende methoden van dataverzameling of een combinatie hiervan. Voor elk project wordt de meest passende methode of combinatie van methoden (mixed-mode) gezocht en toegepast.