Rapport Huishoudboekje

Niet alle burgers hebben goed overzicht over hun financiën. In diverse gemeenten wordt geëxperimenteerd met mogelijkheden om deze burgers ondersteuning te bieden bij het regelen van hun financiën en hen zo te ontzorgen. In de gemeenten Rotterdam en Utrecht wordt gebruikgemaakt van (elementen van) het instrument Huishoudboekje. Utrecht heeft de pilotfase al afgerond en is al wat verder gevorderd met de werkwijze. Rotterdam heeft recent een pilot uitgevoerd. De beide gemeenten hebben medio 2021 aan onderzoeksbureau Mediad opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het instrument Huishoudboekje. Het onderzoek is uitgevoerd door Mediad in samenwerking met De Beleidsonderzoekers.

Naast twee voorbereidende gesprekken en deskresearch zijn voor het onderzoek 52 diepte-interviews (23 in Rotterdam en 29 in Utrecht) afgenomen met deelnemers, ex-deelnemers, ‘weigeraars’ (burgers die hebben besloten af te zien van deelname aan het instrument), uitvoerend medewerkers en begeleiders.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Reacties zijn gesloten.